Dammhaveri

Risken för att en damm ska brista och orsaka översvämning är mycket liten, men om en större damm skulle brista kan stora områden längs älven svämma över.

I Dalarnas län finns ungefär 900 dammar. Två av de större dammarna är Trängsletdammen och Åsendammen i Älvdalens kommun. Om en damm skulle brista är Trängsletdammen den damm i Dalarna som bedöms vara den som kan orsaka de absolut största skadorna på liv, hälsa och miljö.

Om Trängsletdammen skulle brista tar det ungefär en timme innan det snabbt stigande vattnet når Åsen och tre timmar innan vattnet når Älvdalen kyrkby.

I den interaktiva kommunkartan nedan kan du se den maximala utbredningen av översvämning vid olika vattennivåer om Trängsletdammen skulle brista.

 

Om Trängsletdammen skulle brista ska du som kan ordna egen transport lämna riskområdet snarast. Har du ingen annanstans att ta vägen ska du ta dig till kommunens utrymningsstation. Där får du hjälp och mer information om situationen. Du som inte kan lämna riskområdet med egen transport ska ta dig till närmaste uppsamlingsplats, där får du hjälp med transport.

Alla som bor söder om Trängsletdammen ska utrymma. Det gäller även de som bor i områden som inte kommer översvämmas, som till exempel Klitten och Blyberg. Byarna kommer bli avskärmade på grund av översvämningsnivån.

Utrymningsstationer

 • Evertsbergs bygdegård
 • Evertsbergs gamla skola

Uppsamlingsplatser

 • Åsens bystuga
 • Brunnsbergs bystuga
 • Karlsarvets bystuga
 • Loka bystuga
 • Rots skola
 • Rots bystuga
 • Lidens bystuga
 • Klittens bystuga
 • Näsets bystuga
 • Lokalen Kyrkbyn
 • Brittgården Kyrkbyn
 • Gåsvarvs bystuga
 • Väsa bystuga
 • Garbergs bystuga
 • Blybergs bystuga

Barn som inte hämtas av anhöriga följer med personalen till utrymningsstationen.

Vad ska jag ta med mig om jag måste lämna mitt hem?

Viktigast är att du får med dig

 • eventuella mediciner
 • plånbok
 • mobiltelefon.

Du kan räkna med att du behöver vara hemifrån i några dagar.

Ska jag hämta mina barn i skolan?

Skolor och förskolor ansvarar själva för att ta med barnen till en utrymningsstation.

Hur ska jag göra med min sjuka gamla mor?

Kommunens äldreboenden ansvarar för evakuering av de boende. Om du har någon anhörig som bor själv hemma och inte själv kan ta sig till utrymningsstationen ska du ringa till kommunens kontaktcenter. Om du inte får tag på någon och läget är akut ska du ringa 112.

Får jag ta med mig mitt husdjur?

Ja.

Vilka broar kommer att vara framkomliga?

Räkna med att vägar och broar inom översvämningsområdet inte kommer att kunna användas under en tid.

Kan det vara farligt i riskområdet?

Ja. Undvik att vistas nära översvämningsområdet. Marken kan erodera och rasa på grund av vattnets strömmar.

Senast uppdaterad: 28 oktober 2022