Brandriskprognos och eldningsförbud

Som privatperson har du ett stort eget ansvar för att inte orsaka bränder. Du ska alltid ta reda på vad som gäller innan du tänder en eld eller grillar. När kommunen- eller Länsstyrelsen Länk till annan webbplats.- beslutar om ett så kallat eldningsförbud så är det för att förhindra större och okontrollerade gräs- och skogsbränder.

Eldning utomhus - Eldningsförbud Under vissa perioder då det är extremt torrt ute i skog och mark kan eldningsförbud råda. Här nedan kan du se vad som gäller i din kommun, ett eventuellt eldningsförbud publiceras även på respektive kommuns hemsida. Du som eldar har alltid ansvaret för att elden inte sprids okontrollerat. Ta hänsyn till rådande väderförhållanden och var förberedd med släckutrustning, placera elden på ett strategiskt smart ställe. Är du minsta tveksam ska du avstå från att elda. Anmälan majbrasa I samband med valborg ska du anmäla din majbrasa eftersom du eldar efter att det har blivit mörkt. Anmälan görs direkt via formuläret nedan: Anmälan och mer information kring majbrasa   Vanliga frågor Frågor och svar om eldningsförbud window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_1c41057e16b9793aa8a422b .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_1c41057e16b9793aa8a422b .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200 }; SolUtils.collapseElement(config); }); * Kommunen och länsstyrelsen kan vid behov föreskriva om särskilda åtgärder och förbud för att förebyggande brand. ** Grillning/matlagning i egen trädgård är ej tillåtet om tomten är så nära skog att eld lätt kan spridas till skog. Vad är bra att tänka på vid eldning utomhus? window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_166aa05167c62dff5d4ad2a .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_166aa05167c62dff5d4ad2a .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200 }; SolUtils.collapseElement(config); }); Ha alltid släckutrustning tillgänglig. Vattenslang eller hinkar och strilkannor är lämpliga släckredskap. Även vid eldning i liten omfattning bör släckredskap finnas tillgängliga. Det är även bra att ha en brandtålig kratta och spade. Brasor bör endast innehålla torrt ris och kvistar. Övrigt trädgårdsavfall som löv eller annat brännbart som pappkartonger är olämpligt att elda på grund av risken för flygbränder och otrevlig och farlig rök. Elda små ytor för att ha bättre kontroll. Tänk också på att eldning på mark kräver kontinuerlig bevakning. Elda inte så att rök och gnistor sprids mot byggnader, vägar eller så att el- och teleledningar skadas. Elda inte när det har blivit mörkt. Personer i närheten kan uppfatta det som en nödsituation och larma brandkåren. Använd inte bensin eller T-sprit för att påskynda eldning, risken för brännskador är stor! Lämna inte elden utan tillsyn. Släck den helt när du inte vill bevaka den längre. Ett enkelt sätt att släcka en brasa kan vara att kratta isär glöden och vattna rikligt. Elda aldrig ensam. Om branden sprider sig okontrollerat kan man behöva vara flera för att hantera den. Kontrollera alltid att all glöd är släckt och vattna igenom jorden innan du lämnar platsen. Gör även en efterkontroll några timmar senare. Om du bor i ett tätbebyggt område bör du undvika att elda trädgårdsavfall, du kan istället köra avfallet till kommunens återvinningscentral. Ska jag anmälda en eldning eller brasa? window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_166aa05167c62dff5d41430 .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_166aa05167c62dff5d41430 .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200 }; SolUtils.collapseElement(config); }); Nej, du behöver inte anmäla att du ska elda. Brandkåren kommer alltid att rycka ut vid 112-samtal, oavsett om du anmält eller inte. Håll därför elden så liten som möjligt så undviker vi onödiga 112-samtal. I samband med valborg ska du dock anmäla eldningen eftersom du då eldar efter att det har blivit mörkt. Här kan du anmäla om du ska ha en majbrasa under valborg.

Ditt ansvar att elda säkert

Du har alltid ett ansvar att vara försiktig vid eldning eller andra aktiviteter som kan starta bränder.

Om du på grund av oaktsamhet eller vårdslöshet orsakar en brand kan du bli straffad. Det gäller oavsett om det varit eldningsförbud eller inte.

Senast uppdaterad: 8 april 2022