SITE Mobility

Publicerad: 31 augusti 2023 Uppdaterad: 27 juni 2024

I SITE-regionen finns Norra Europas största vinterdestinationer. Besöksnäringen är basnäring i de fyra gränskommunerna – Malung-Sälen - Älvdalen (Idre) - Trysil - Engerdal. Expansionen i den gränsöverskridande fjällregionen har utvecklats i snabb takt under många år. Projektet går under namnet ”En smart, integrerad och bärkraftig gränsregion”.

SITE-regionen illustrerad av en karta där man ser kommunerna med destinationerna Sälen, Idre, Trysil och Engerdal. I bakgrunden syns en fjällanläggning.

En smart, integrerad och bärkraftig gränsregion

SITE-regionen består av destinationerna Sälen, Idre, Trysil och Engerdal

Hållbar mobilitet med minskade utsläpp

Syftet med projektet är att utveckla hållbar mobilitet med effektmålet minskade klimatutsläpp, vilket bidrar till ett hållbart näringsliv och en mer hållbar SITE-region i takt med gjorda och kommande miljardinvesteringar och påföljande ökade besöksströmmar och transporter. Projektet är ett resultat av en förstudie inom mobilitet.

Mångmiljardinvesteringar

Här finns norra Europas största vinterdestinationer. Sedan 2010 har omfattande miljardinvesteringar gjorts i SITE-regionen, ytterligare 100 miljarder och en fördubbling av antalet besökare till närmare 15 miljoner gästnätter är planerade för de kommande 20 åren. Besökarnas klimatavtryck består till 80% av transporterna till/från och inom destinationerna.

Representerar 587 företag

Besöksnäringen är basnäringen i regionen och en tillväxt ger positiva effekter i övriga näringslivet samtidigt som resorna ökar klimatutsläpp. Projektet En smart, integrerad och bärkraftig gränsregion berör fyra kommuner och fyra destinationsbolag vilka representerar 587 företag.

Projektets inriktning på att utveckla hållbar mobilitet bidrar till Dalastrategins position för ett klimatsmart Dalarna ”Med nya tekniker och tankesätt är Dalarna en förebild i arbetet för en mer hållbar mobilitet.”

Logotyper för Site-projektets medverkande organisationer.
Senast uppdaterad: 27 juni 2024