Servicepunkter i bygdegårdarna

Servicepunkter i bygdegårdarna – livs-, drivmedel och paket i samverkan med lokalsamhället är ett projekt där Älvdalens kommun vill verka för att etablera servicepunkter i de byar som idag har ingen eller begränsad service.

Flygbild över Särna

Tidsplan och genomförande

Projektet ska genomföras i en förstudiedel och en genomförandedel. Förstudien startade augusti 2020 och kommer att pågå max ett år. Slutdatum för projektet är 30 september 2022.

För att nå projektmålen vill vi

  • kartlägga behoven
  • skapa nätverk mellan bygdegårdarna
  • genomföra upp till tre lokalekonomiska analyser
  • göra studieresor till andra som skapat liknande servicepunkter.

I genomförandedelen avser vi att

  • stötta uppbyggnaden av servicepunkterna
  • hitta metoder för att hjälpa bygdegårdarna att få dessa servicepunkter hållbara i framtiden.

Vi kommer även att verka för att sprida våra kunskaper till andra som vill göra något liknande.

Utformning av servicepunkterna inom ramen för projektet ska innehålla någon av de angivna serviceslagen enligt utlysning av projektmedel; dagligvaror, drivmedel, betaltjänster, post och apotek.

Finansiering och budget

Projektets totala budget är 2 011 088 kronor. 70 procent av projektet finansieras av Landsbygdsprogrammet 2014–2020, 15 procent av Region Dalarna och 15 procent av Älvdalens kommun. Stödet från landsbygdsprogrammet 2014–2020 finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Tillväxtverket är med som Stödmyndighet.

Region Dalarnas logotyp
Europeiska unionens flagga med texten Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Europe investerar i landsbyggdsområden.
Senast uppdaterad: 22 april 2024