Vision och värdegrund

Älvdalens kommuns vision och värdegrund ska vara vägledande i vårt arbete.

Vår vision

Med urkraft hämtad ur natur och kultur skapar vi en växande, varm och välkomnande kommun.

Varför en vision?

Det handlar om vår identitet, våra kärnvärden, som definierar vårt förhållningssätt och utgör vår kultur. För att vara en attraktiv kommun gäller det att vårda och utveckla det vi har och fundera över vad vi vill vara kända för i framtiden.

Visionen styr vilka mål vi har att arbeta mot och revisionen ser årligen till hur den följs. Beroende på hur framgångsrika vi är kommer den att utgöra bilden av och känslan för Älvdalens kommun.

Vision 2020

I Älvdalens kommun

  • är det enkelt och tryggt att bo, verka och vara oavsett ålder och vem man är
  • finns det likvärdig service och kulturellt utbud på alla tre huvudorterna
  • är det enkelt att bygga, driva företag och föreningar där alla verksamheter drivs med största hänsyn till miljön
  • välkomnar vi bildning, utveckling, entreprenörskap, nya medborgare och besökare
  • finns mötesplatser öppna för en aktiv medborgardialog, där människor känner att deras röster blir hörda
  • finns en politik och förvaltning som lever nära medborgaren och tar hänsyn till vår unika miljö och natur
Senast uppdaterad: 13 augusti 2019