Hur du kan påverka din kommun

Ungas åsikter och idéer är en resurs som är viktig att ta vara på. Älvdalens kommun jobbar aktivt för att stärka ungas möjligheter att påverka och vara delaktiga i det som händer i kommunen.

Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är en enkätundersökning. Den vänder sig till dig mellan 13–19 år och innehåller frågor om

  • fritid
  • skola
  • politik
  • inflytande
  • trygghet
  • hälsa
  • arbete
  • framtid.

Lupp-undersökningen görs för att ta reda på hur ungas livssituation ser ut i Älvdalen, Dalarna och Sverige. Resultaten kan användas som

  • underlag när politiker tar beslut som rör unga
  • ett verktyg när kommunen planerar och följer upp sina verksamheter.

Lupp genomfördes senast under hösten 2018 och alla kommuner i Dalarna deltog. Här kan du se en film om ungdomsenkäten Lupp.

Senast uppdaterad: 16 augusti 2019