Styrande dokument och regler

Förutom de lagar som har beslutats av riksdagen utformar kommunen sina egna styrdokument. Styrdokumenten är riktlinjer för hur kommunen ska organiseras och skötas.

Ledning av kommunala myndigheter

Styrande dokument inom ledning, styrning, organisering, demokrati, insyn och val.

Verksamhetsstöd hos kommunala myndigheter

Styrande dokument för de gemensamma stödfunktionerna

Kärnverksamhet hos kommunala myndigheter och företag

Senast uppdaterad: 27 november 2023