Protokoll och kallelser Kommunbyarådet

Här hittar du den senaste kallelsen samt protokoll från Kommunbyarådets sammanträden.

Kallelse

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bokslut och Revisionsberättelse 2020.pdf , 332.2 kB. 332.2 kB 2021-06-10 09.03
Budget 2021 ÄLVDALENS KOMMUNBYARÅD.pdf , 71.9 kB. 71.9 kB 2021-06-15 07.35
Handlingsplan 2021 Älvdalens Kommun byaråd.pdf , 273.1 kB. 273.1 kB 2021-06-15 07.35
Kallelse och Dagordning årsmöte Kommunbyarådet 20210612.pdf , 112 kB. 112 kB 2021-06-15 07.35
Verksamhetsberättelse 2020 (slutdokument).pdf , 243.5 kB. 243.5 kB 2021-06-15 07.35
Älvdalens Kommunbyaråd kallelser till möten Särna, Älvdalen, Idre hösten 2021.pdf , 76.2 kB. 76.2 kB 2021-11-02 08.14

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Senast uppdaterad: 8 juni 2021