Demokrativeckan i Dalarna 3-10 juni

Sveriges demokrati fyller 100 år 2021 och i Dalarna firar vi genom en demokrativecka 3 – 10 juni! Tillsammans med aktörer från hela länet lyfter vi demokratifrågor bland annat genom ett digitalt seminarieprogram där bland annat Älvdalens kommun skriver under Deklaration för en stark demokrati.

Illustration Demokrativeckan i Dalarna 3-10 juni

I år är det exakt 100 år sedan demokratin fick sitt genombrott i Sverige. Efter många års kamp av såväl kvinnorättsrörelsen som arbetarrörelsen, var 1921 året då alla svenska medborgare oavsett kön eller klass för första gången fick rösta i ett demokratiskt val.

- Det är värt att fira och det är därför vi arrangerar denna vecka! Men det är också ett bra tillfälle för reflektion kring de demokratiska utmaningar vi har idag och vad vi måste göra bättre. Demokrati är ingen självklarhet utan något vi ständigt måste värna och underhålla, här i Dalarna lika mycket som någon annanstans, säger Landshövding Ylva Thörn.

Digitala seminarier

Demokrativeckan arrangeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län i samarbete med många olika aktörer i länet. Bland programpunkterna i det digitala seminarieprogrammet hittar vi till exempel medverkande från kommuner från olika delar av länet, civilsamhällesorganisationer, bibliotek, Regionen och andra myndigheter.

Det kommer vara fokus på allt från Selma Lagerlöfs roll i den historiska demokratikampen till ungas demokratiska deltagande idag, integration och social hållbarhet, medborgardialoger, hur man kan jobba för att få fler att rösta, att förebygga våld i nära relationer, fake news och nationella minoriteters rättigheter.

Logotyp vår demokrati värd att värna varje dag

Under invigningen av demokrativeckan skrivs det nationella initiativet Deklaration för en stark demokrati under av såväl Länsstyrelsen i Dalarnas län som några av länets aktörer däribland Älvdalens kommun.

De aktörer som antar deklarationen åtar sig att under åren 2020–2021 bidra till de mål som anges i deklarationen. Varje aktör gör därför egna åtaganden för att stärka demokratin.

Älvdalens kommun åtaganden

Externa åtaganden

Älvdalens kommun värnar om medborgarnas demokratiska rättigheter. Vi åtar oss därför att

  • vidareutveckla möjligheten att lämna medborgarförslag genom digitala alternativ
  • genomföra medborgardialoger i samband med framtagandet av en ny vision som sträcker sig fram till 2030
  • utveckla samarbetet med samverkansrådet för unga och samverkansrådet för pensionärer och funktionsnedsatta.

Interna åtaganden

Älvdalens kommun ska arbeta för att barnen ska få rätt att få tala sitt modersmål till exempel sydsamiska och älvdalska. Det gör vi genom att utbilda pedagoger i förskolan och grundskolan i flerspråkighet och förser verksamheterna med relevant undervisningsmaterial.

Vad är Deklaration för en stark demokrati?

Deklaration för en stark demokrati syftar till att samla och engagera de krafter som stödjer demokratin som styrelseskick och uppmuntra att fler tar tydligt ställning och arbetar för att stärka demokratin. Den tar avstamp i att Sveriges demokrati fyller 100 år och att det är ett viktigt tillfälle att uppmärksamma och stärka demokratin. Läs mer om deklarationen på webbplatsen vår demokrati:

I samband med invigningen av Demokrativeckan sker också invigningen av det nationella projektet med en digital demokratistuga. Kommittén Demokratin 100 år Länk till annan webbplats. driver projektet där en fysisk ”demokratistuga” under jubileumsåret turnerar i landet. På grund av smittspridningen i Dalarna har vi fått lov att ändra planerna och göra en coronasäker variant. Det är en 3D-version av den fysiska stugan som kommer kunna nås online och premiären sker i samband med Demokrativeckan i Dalarna. Här kommer det finnas möjlighet att göra spännande, interaktiva demokratiövningar, lära sig mer om demokrati och se filmer med demokratiteman.

Som medborgare kan du på olika sätt ta del av vad kommunen arbetar med och vad de politiska nämnderna bestämmer. Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Du kan också påverka genom att :

Senast uppdaterad: 1 juni 2021