Information om coronaviruset
Följ de allmänna råden och rekommendationerna för att minska spridningen av covid-19! Här finns kommunens samlade information.

Kommunfakta

Här hittar du information, fakta och statistik om Älvdalens kommun samt prognoser för framtiden.