Information om coronaviruset
Semestra säkert i sommar. Läget är fortfarande allvarligt så fortsätt följ Folkhälsomyndigheten och Region Dalarnas råd och rekommendationer!

Kommunalråd

I Älvdalens kommun finns ett kommunalråd, som är en folkvald politiker anställd av kommunen för att ägna sig åt kommunpolitik på heltid.

Kommunalrådet är ordförande i kommunstyrelsen (KS). Älvdalens kommunalråd heter Kjell Tenn (C).

Senast uppdaterad: 1 augusti 2019