Kommunalråd

I Älvdalens kommun finns ett kommunalråd, som är en folkvald politiker anställd av kommunen för att ägna sig åt kommunpolitik på heltid.

Kommunalrådet är ordförande i kommunstyrelsen (KS). Älvdalens kommunalråd heter Peter Egardt (S).

Senast uppdaterad: 9 november 2022