Information om coronaviruset
Följ de allmänna råden och rekommendationerna för att minska spridningen av covid-19! Här finns kommunens samlade information.

Kommunalråd

I Älvdalens kommun finns ett kommunalråd, som är en folkvald politiker anställd av kommunen för att ägna sig åt kommunpolitik på heltid.

Kommunalrådet är ordförande i kommunstyrelsen (KS). Älvdalens kommunalråd heter Kjell Tenn (C).

Senast uppdaterad: 1 augusti 2019