Information om coronaviruset
Läget är allvarligt! Ta ditt personliga ansvar och skydda dig själv och andra från covid-19. Här finns kommunens samlade information.

Förtroendemannaregister

I förtroendemannaregistret finns kontaktuppgifter till politiker och andra förtroendevalda i nämnder och styrelser.

Du kan hitta alla politiska instanser i kommunen, se vilka som sitter i dem och vilket parti de tillhör. Du kan även söka efter en enskild förtroendevald och dess ersättare.

Senast uppdaterad: 11 november 2019