Ärenden och handlingar

Kommunen hanterar handlingar och ärenden varje dag, året runt. Handlingar kan till exempel vara brev, bilder, e-post eller ljud- och filminspelningar. Ett ärende är ett samlingsbegrepp för en eller flera handlingar som ligger till grund för beslut eller andra åtgärder.

I stort sett alla handlingar som kommer in till kommunen, skickas ut eller skapas av kommunen är allmänna handlingar. För att hålla koll på alla handlingar som kommer in eller skapas inom kommunen registreras de i olika verksamhetssystem.

Du har enligt offentlighetsprincipen rätt att ta del av allmänna handlingar som finns inom kommunen, förutom de som är sekretessbelagda. Om du vill ta del av en allmän handling är kommunen skyldig att lämna den till dig så snart som möjligt.

Om du

  • vill ta del av en relativt ny handling eller ett pågående ärende
  • har frågor eller funderingar kring äldre handlingar eller ett avslutat ärende

kan du skicka eller ringa in till vårt kontaktcenter så hjälper de dig.

Senast uppdaterad: 13 december 2021