Information om coronaviruset
Semestra säkert i sommar. Läget är fortfarande allvarligt så fortsätt följ Folkhälsomyndigheten och Region Dalarnas råd och rekommendationer!
Tisdag 10 december
Klockan 18.00 – 20.00
Föreningarnas hus, Älvdalen

Älvdalens kommunbyaråds höstmöte

Kom och diskutera byautveckling och service med oss. Öppet för alla med ett intresse för att påverka den lokala utvecklingen i kommunen, men också för ökad samverkan med kommunen.

Tema: Servicepunkter och framtida byautveckling

Kommunbyarådets medlemmar är bland annat byaråd, samfälligheter, bygdegårdar, idrottsföreningar.

Information
Datum: Tisdag 10 december
Tid: 18.00 - 20.00
Plats: Föreningarnas hus, Älvdalen
Arrangör: Leo Persson
Biljettinformation: Kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe, te och smörgås.
Senast uppdaterad: 10 december 2019