VA-plan och vattentjänstplan

Alla behöver vatten och vi har ett gemensamt ansvar att se till att även framtida generationer har tillgång till bra vatten. Här hittar du kommunens Vatten- och avfallsplan, VA-plan. Här kan du också följa arbetet med att ta fram den nya vattentjänstplanen.

Person fyller glas med kranvatten.

Ny vattentjänstplan på gång

Älvdalens kommun ska omarbeta sin VA-plan, nu kallad vattentjänstplan. Vattentjänstplanen kommer att upprättas under 2023, med målet att den beslutas av kommunfullmäktige i slutet av 2023.

Vattentjänstplanen berör hela kommunens VA-planering och ett stort antal personer kan beröras.

Vatten- och avfallsplan, VA-plan 2019-2023

För en hållbar försörjning av vatten och avlopp har Älvdalens kommun en och långsiktig vatten- och avloppsplan (VA-plan). Planen omfattar både allmän (kommunal) och enskild VA-försörjning och har tagits fram genom förvaltningsövergripande arbete och diskussioner i politiska forum.

VA-planen ska revideras vart fjärde år. Pågående planperiod löper fram till och med 2023.

VA-plan för Älvdalens kommun 2019-2023.pdf , 2.3 MB.

VA-översikt för Älvdalens kommun.pdf , 12.6 MB.

Samrådsredogörelse VA-plan Älvdalens kommun.pdf , 396 kB.

Senast uppdaterad: 2 november 2022