Kommunalt dricksvatten

Information till dig som får ditt dricksvatten från det kommunala ledningsnätet.

Det är det kommunala bolaget Nodava AB som ansvarar för driften av de kommunala vattenverken i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.

Har du frågor om det kommunala dricksvattnet kan du läsa mer på
Nodavas webbplats.länk till annan webbplats

Om du vill ansluta din fastighet till kommunalt vatten och/eller kommunalt avlopp kan du göra det i samband med att du ansöker om ett bygglov.
Du kan också ansöka direkt här

Anmälan, ej bygglovpliktig åtgärd

Vill du veta mer om dina möjligheter att ansluta till det kommunala VA-nätet kan du läsa mer på Nodavas webbplats.

Senast uppdaterad: 27 augusti 2019