Information om coronaviruset
Följ de allmänna råden och rekommendationerna för att minska spridningen av covid-19! Här finns kommunens samlade information.

Kommunalt dricksvatten

Information till dig som får ditt dricksvatten från det kommunala ledningsnätet.

Det är det kommunala bolaget Nodava AB som ansvarar för driften av de kommunala vattenverken i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. Har du frågor om det kommunala dricksvattnet ska du främst kontakta Nodava.

Kommunens vatten och avlopp, VA, är så kallad taxefinansierad verksamhet. VA-taxan ska täcka kostnader för drift och underhåll av ledningar och anläggningar. Den ska även täcka investeringar för att kunna bibehålla och underhålla verksamheten.

Anmälan, ej bygglovspliktig åtgärd

Det är kommunfullmäktige som beslutar om VA-taxorna.

Avgifter för vatten och avlopp i Älvdalens kommun på NODAVAs hemsidalänk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 15 januari 2021