Kommunalt dricksvatten

Information till dig som får ditt dricksvatten från det kommunala ledningsnätet.

Det är det kommunala bolaget Nodava AB som ansvarar för driften av de kommunala vattenverken i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. Har du frågor om det kommunala dricksvattnet ska du främst kontakta Nodava.

Kommunens vatten och avlopp, VA, är så kallad taxefinansierad verksamhet. VA-taxan ska täcka kostnader för drift och underhåll av ledningar och anläggningar. Den ska även täcka investeringar för att kunna bibehålla och underhålla verksamheten.

Anmälan, ej bygglovspliktig åtgärd , 394.3 kB.

Det är kommunfullmäktige som beslutar om VA-taxorna.

Avgifter för vatten och avlopp i Älvdalens kommun på Nodavas hemsida Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 4 maj 2022