Registrera din brunn i SGU:s brunnsarkiv

Myndigheten Sveriges geologiska undersökning (SGU) har öppnat upp för brunnsägare att själva registrera enskilda brunnar i Brunnsarkivet.

Med ett enkelt formulär kan du som brunnsägare registrera din brunn för att ge ditt dricksvatten ett bättre skydd. Vinsterna med att ha brunnen registrerad är flera: Andra som vill borra efter vatten eller värme i området eller anlägga ett avlopp har möjlighet att ta hänsyn till brunnen. Kommunen kan använda informationen vid olika typer av planer. Och kanske framför allt, en registrerad brunn ökar chanserna för räddningstjänsten att skydda brunnen om en miljöolycka inträffar i närheten.

Genom att registrera brunnen och lämna information om vattnets kvalitet och kvantitet bidrar du som brunnsägare samtidigt till en bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden i Sverige. Den informationen är viktig lokalt, till exempel för kommunerna som planeringsunderlag för VA-utbyggnad och framtida behov av dricksvatten, men också nationellt för övervakningen av grundvattennivåer och vattenflöden.

Det går utmärkt att registrera sin brunn via en smartphone, som då kan positionera brunnen med hjälp av GPS.

Är din brunn redan registrerad?

Borrfirmor lämnar också in uppgifter till brunnsarkivet så din brunn är kanske redan registrerad? I SGU's kartvisare hittar du i så fall informationen om brunnen.

Är det något i informationen som är fel eller läget inte är rätt kan du använda anmälningsformuläret för att uppdatera informationen.

Senast uppdaterad: 12 maj 2022