Information om coronaviruset
Läget är allvarligt och nya skärpta allmänna råd gäller för alla som bor och vistas i Dalarna.

Kommunalt avlopp

Information till dig som är ansluten till kommunalt avlopp.

Det är det kommunala bolaget Nodava AB som ansvarar för driften av de kommunala avloppsreningsverken. Har du funderingar rörande kommunalt avlopp ska du i första hand kontakta Nodava.

Om du vill ansluta din fastighet till det kommunala VA-nätet kan du göra det i samband med att du ansöker om ett bygglov. Du kan också ansöka direkt här

Anmälan, ej bygglovpliktig åtgärd

Vill du veta mer om dina möjligheter att ansluta till det kommunala VA-nätet kan du läsa mer på Nodavas webbplats.länk till annan webbplats

Kommunens vatten och avlopp, VA, är så kallad taxefinansierad verksamhet. VA-taxan ska täcka kostnader för drift och underhåll av ledningar och anläggningar. Den ska även täcka investeringar för att kunna bibehålla och underhålla verksamheten.

Det är kommunfullmäktige som beslutar om VA-taxorna.

Avgifter för vatten och avlopp i Älvdalens kommun på NODAVAs hemsidalänk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 10 november 2019