Kommunalt avlopp

Här finns information till dig som är ansluten till kommunalt avlopp eller planerar att ansluta din fastighet till det kommunala ledningsnätet.

Det är det kommunala bolaget Nodava AB som driver de kommunala avloppsreningsverken i Älvdalens kommun. Kommunens roll är att fastställa och övervaka villkoren för utsläpp av renat avloppsvatten samt hur hela anläggningen drivs. Har du funderingar rörande kommunalt avlopp ska du i första hand kontakta med Nodava.

Kommunens vatten och avlopp, VA, är så kallad taxefinansierad verksamhet. VA-taxan ska täcka kostnader för drift och underhåll av ledningar och anläggningar. Den ska även täcka investeringar för att kunna bibehålla och underhålla verksamheten.

Det är kommunfullmäktige som beslutar om VA-taxorna.

Avgifter för vatten och avlopp i Älvdalens kommun på Nodavas hemsida Länk till annan webbplats.

För att ansluta dig till det kommunala VA-nätet gör du det antingen under bygglovsprocessen eller via blanketten nedan.

Anmälan, ej bygglovspliktig åtgärd , 394.3 kB.

Ta kontakt med Nodava gällande kostnader vid anslutning för just din fastighet.

Senast uppdaterad: 21 maj 2021