Information om coronaviruset
Smittspridningen i Dalarna är fortfarande mycket hög. Många blir svårt sjuka. Följ rekommendationerna för att skydda dig själv och andra.

Kommunalt avlopp

Information till dig som är ansluten till kommunalt avlopp.

Det är det kommunala bolaget Nodava AB som ansvarar för driften av de kommunala avloppsreningsverken. Har du funderingar rörande kommunalt avlopp ska du i första hand kontakta Nodava.

Kommunens vatten och avlopp, VA, är så kallad taxefinansierad verksamhet. VA-taxan ska täcka kostnader för drift och underhåll av ledningar och anläggningar. Den ska även täcka investeringar för att kunna bibehålla och underhålla verksamheten.

Anmälan, ej bygglovspliktig åtgärd

Det är kommunfullmäktige som beslutar om VA-taxorna.

Avgifter för vatten och avlopp i Älvdalens kommun på NODAVAs hemsidalänk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 15 januari 2021