Gemensamt avlopp

Om du inte vill ha eget avlopp eller inte kan ansluta dig till det kommunala avloppet kan det finnas möjlighet att ansluta dig till en gemensam avloppsanläggning. Här finns information till dig som är redan ansluten eller planerar att ansluta dig till ett gemensamt avlopp.

Gemensamt avlopp innebär att två eller flera fastighetsägare går samman för att gemensamt bygga och driva en anläggning för att ta hand om sitt avloppsvatten. Ett gemensamt avlopp kan därför vara allt från en mindre anläggning som några grannar delar till ett reningsverk som drivs av en samfällighetsförening för ett fritidsområde.

Det är verksamhetsutövaren som är ansvarig för det gemensamma avloppet. Kommunens roll är att fastställa och övervaka villkoren för utsläpp av renat avloppsvatten och hur hela anläggningen drivs.

Verksamhetsutövaren är i de flesta fall fastighetsägaren eller samfällighetsföreningen.

För att bygga ett nytt gemensamt avlopps krävs en ansökan/anmälan till oss. Se vår sida om eget avlopp för mer information.

När du anlägger ett gemensamt avlopp kan du även behöva bilda en samfällighetsförening eller ett servitut. Lantmäteriet handlägger bildandet. Läs mer på deras hemsida. Länk till annan webbplats.

För att ansluta dig till en gemensam avloppsanläggning anmäler du det till oss och anläggningens verksamhetsutövare.

Anmälan om anslutning till gemensamt avlopp , 332 kB.

Du kan få information om aktiva samfällighetsföreningar för avlopp hos kontaktcenter. För kostnader vid anslutning för just dig tar du kontakt med verksamhetsutövaren.

Senast uppdaterad: 26 juni 2023