Hur går tillsynen till

Tillsynen kommer gå till enligt följande.

Du som fastighetsägare får ett utskick från oss med information gällande krav på enskilda avloppsanläggningar och en uppmaning att söka tillstånd för att anlägga nytt avlopp om det befintliga inte motsvarar kraven.

Du skickar en återkoppling till oss. Efter detta planeras tillsynen. Om fastighetsägare inte hör av sig inom utsatt tid kommer vi planera för tillsyn av ditt avlopp.

Ungefär två veckor innan vårt besök får du ett brev med tid och datum för tillsynen. Du får gärna närvara vid besöket.

En miljöinspektör från samhällsenheten kontrollerar din avloppsanläggningen med avseende på gällande lagkrav och anläggningens skick.

Efter utförd tillsyn får du en kontrollrapport från oss där noteringar från besöket framgår. Om ditt avlopp inte bedöms uppfylla gällande lagkrav tillkommer ett beslut om åtgärder eller vidare utredning.

Senast uppdaterad: 21 maj 2021