Sotning och brandskyddskontroll

I småhus är soteld en av de vanligaste brandorsakerna. Därför är det viktigt att du regelbundet genomför sotning och brandskyddskontroll i din fastighet för att undvika risken för bränder.

En kommun är skyldig att se till att sotning och brandskyddstillsyn genomförs på alla eldstäder enligt Lagen om skydd mot olyckor. Kommunen kan själva ha en organisation som utför detta eller skriva avtal med externa företag. 

I Älvdalens kommun har vi två företag som du kan anlita för sotning. En sotare för dig som har fastighet i södra kommundelen och en sotare för dig som har fastighet i norra kommundelen. 

Kontaktuppgifter till sotare i norra kommundelen

Har du fastighet norr om Åsen till Grövelsjön ska du kontakta

Kontaktuppgifter till sotare i södra kommundelen

Har du fastighet mellan Garberg till Åsen ska du kontakta


Senast uppdaterad: 12 mars 2024