Upphävande del av byggnadsplan för Idre Kyrkby

Gällande detaljplan innehåller ett område utpekat för allmänt
ändamål vilket förhindrar utveckling av mer aktuella användningssätt.

Älvdalens kommun upphäver del av byggnadsplan 20-SÄA-1304 i Idre.

Ärendet handläggs enligt förenklat standardförfarande. Alltså är detta det enda tillfället där Ni har möjligheten att lämna synpunkter på för att senare ha rätt att överklaga beslutet. Endast skriftliga synpunkter framförda under samrådstiden kan ligga till grund för rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.

Plandokument

Antagandebeslut , 216.1 kB.
Besvärshänvisning , 178.8 kB.

Upphävande del av byggnadsplan för Idre Kyrkby , 511.3 kB.
Planhandlingar 20-SÄA-1304 , 2.5 MB.

Senast uppdaterad: 2 februari 2024