Upphävande del av byggnadsplan för Särna Kyrkby

Gällande detaljplan har fullföljt sitt syfte, området är till stora delar
utbyggd eller ej längre aktuellt, som i områden utpekade för allmänt
ändamål vilket förhindrar utveckling av mer aktuella användningssätt.

Älvdalens kommun avser upphäva del av byggnadsplan 20-SÄA-1206 i Särna.

Ärendet handläggs enligt förenklat standardförfarande. Alltså är detta det enda tillfället där Ni har möjligheten att lämna synpunkter på för att senare ha rätt att överklaga beslutet. Endast skriftliga synpunkter framförda under samrådstiden kan ligga till grund för rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.

Plandokument

Antagandebeslut , 186.3 kB.
Besvärshänvisning , 156.5 kB.

Upphävande del av byggnadsplan för Särna Kyrkby , 777.9 kB.
Planhandlingar 20-SÄA-1206 , 2.6 MB.
Sändlista , 117.9 kB.

Senast uppdaterad: 17 oktober 2022