Ändring av detaljplan för Idre Himmelfjäll, Saturnus

Älvdalens kommun framtar en ändring av detaljplan för Idre Himmelfjäll, Saturnus. Syftet med ändringen av detaljplanen är att i området möjliggöra för parhus att delas i fastighetsgräns.

Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige den 3 maj 2021.
KF 2021-05-03 §39

Detaljplanen vann laga kraft den 11 juni 2021.

Endast skriftliga synpunkter framförda under samråds- eller granskningsperiod kan ligga till grund för rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.

Plandokument

Plankarta , 639.8 kB. A1 skala 1:1000
Planbeskrivning , 1.2 MB.

Senast uppdaterad: 11 juni 2021