Detaljplan för Mickeltemplet

Älvdalens kommun framtar en ny detaljplan för Mickeltemplet. Planområdet är beläget söder om Särna och omfattar förslag till ny bebyggelse.

Detaljplanen var utställd på samråd från 2023-01-30 till och med 2023-03-13.

Samrådstiden är slut.

Syftet med planläggningen är att tillskapa områden med avstyckningsbara tomter för bostadshus, fritidshus och permanenthus i närområdet till befintlig skidanläggning.

Under samrådstiden önskar Älvdalens kommun få in synpunkter och förslag från
allmänheten.

Läs igenom planförslaget och skriv till oss, alla synpunkter och idéer är välkomna! Endast skriftliga synpunkter som inkommit under angiven period kan ligga till grund för rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. Märk skrivelsen med
”Samrådsyttrande Mickeltemplet” och skicka till adressen som du hittar längre ner på sidan.

Senast uppdaterad: 27 mars 2023