Detaljplan för Grövelfjäll

Älvdalens kommun framtar en ny detaljplan för Grövelfjäll.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling och bostadsbyggande i anslutning till skid- och rekreationsanläggningen Grövelfjäll.

Detaljplanen skapar förutsättningar för bostäder, tillfällig vistelse, centrum och servicefunktioner, ge möjlighet till utveckling av rekreationsanläggningen samt reglera vägnätet. Vidare avser planen ge stöd till lämplig dagvattenhantering inom området.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 4 mars 2024.

Senast uppdaterad: 21 mars 2024