Detaljplan för Grövelfjäll

Älvdalens kommun framtar en ny detaljplan för Grövelfjäll.

Detaljplanen är utställd på granskning från 2023-10-02 till och med 2023-10-16.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling och bostadsbyggande i anslutning till skid- och rekreationsanläggningen Grövelfjäll.

Under granskningstiden önskar Älvdalens kommun få in synpunkter och förslag från
allmänheten.

Läs igenom planförslaget och skriv till oss, alla synpunkter och idéer är välkomna! Endast skriftliga synpunkter som inkommit under angiven period kan ligga till grund för rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. Märk skrivelsen med
”Granskningsyttrande Grövelfjäll” och skicka till adressen som du hittar nederst på sidan.

Senast uppdaterad: 26 september 2023