Detaljplan för Gondollift

Älvdalens kommun framtar en ny detaljplan mellan Idre Fjäll och Idre Himmelfjäll.

Detaljplanen var utställd på samråd från 2022-07-04 till och med 2022-08-29. Samrådstiden är slut.

Syftet med den nu aktuella detaljplanen är att möjliggöra en sammankoppling mellan skidområdena i Himmelfjäll och i Idrefjäll. Detta sker genom utbyggnad av en gondollift mellan respektive skidområde. Gondolbanan sträcker sig över den allmänna vägen 1063 från Hemmeråsens högsta punkt i väster till Gränjåsvålens högsta punkt i öster. I detaljplanen finns en korridor utlagd för linbanan. Detaljplanen avses även omfatta en ny toppstuga med restaurang på Hemmeråsens topp samt ett område med befintlig toppstuga på Gränjåsvålens topp.

Under samrådstiden önskar Älvdalens kommun få in synpunkter och förslag från allmänheten. Endast skriftliga synpunkter som inkommit under angiven period kan ligga till grund för rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. Märk skrivelsen med ”Samrådsyttrande Gondollift” och skicka till adressen som du hittar nederst på sidan.

Senast uppdaterad: 19 september 2022