Information om coronaviruset
Läget är allvarligt och nya skärpta allmänna råd gäller för alla som bor och vistas i Dalarna.

Detaljplan för Hjelmbacken (tidigare Daehliebyn Norr), Idre Fjäll

Älvdalens kommun har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för Hjelmbacken (tidigare namn på planförslaget var ”Daehliebyn Norr”). Planområdet är beläget inom Idre Fjäll.

Detaljplanen var utställd på granskning från 2020-07-21 till och med 2020-08-04. Granskningen är nu avslutad.

Utdrag ur plankarta för Daehliebyn Norr

Utdrag ur plankarta för Daehliebyn Norr

Detaljplanens syfte är att utreda möjligheterna att tillskapa 64 fastigheter för fritidshusbebyggelse i ett attraktivt söderläge. Området ligger intill längdskidspår samt i nära anslutning till pist och lift.

Är det något som är bra? Är det något som kan göras bättre? Vet du någonting som vi har missat?

Lämna skriftliga synpunkter

Titta igenom planförslaget och skriv till oss, alla synpunkter och idéer är välkomna! Märk skrivelsen "Samrådsyttrande Daehliebyn Norr" och skicka till adressen som du hittar nederst på sidan.

Endast skriftliga synpunkter som inkommit under angiven period kan ligga till grund för rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.

Senast uppdaterad: 23 september 2020