Information om coronaviruset
Semestra säkert i sommar. Läget är fortfarande allvarligt så fortsätt följ Folkhälsomyndigheten och Region Dalarnas råd och rekommendationer!

Detaljplan för Daehliebyn Norr, Idre Fjäll

Älvdalens kommun har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för Daehliebyn Norr. Planområdet är beläget inom Idre Fjäll strax ovanför Dähliebyn.

Detaljplanen var utställd på samråd från 2020-03-24 till och med 2020-04-28.

Samrådet är nu avslutat.

Utdrag ur plankarta för Daehliebyn Norr

Utdrag ur plankarta för Daehliebyn Norr

Detaljplanens syfte är att utreda möjligheterna att tillskapa ett 70-tal fastigheter för fritidshusbebyggelse i ett attraktivt söderläge. Området ligger intill längdskidspår samt i nära anslutning till pist och lift.

Är det något som är bra? Är det något som kan göras bättre? Vet du någonting som vi har missat?

Titta igenom planförslaget och skriv till oss, alla synpunkter och idéer är välkomna! Märk skrivelsen "Samrådsyttrande Daehliebyn Norr"

Synpunkter skickas skriftligen:

Tabell med adresser

Via post

Via epost

Älvdalens kommun
Samhällsenheten
Box 100
796 22 ÄLVDALEN

kommun@alvdalen.se

Endast skriftliga synpunkter som inkommit under angiven period kan ligga till grund för rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.

Senast uppdaterad: 30 april 2020