Information om coronaviruset
Våra gemensamma ansträngningar gör skillnad men läget är fortfarande allvarligt. Det är viktigt att fortsätt att följa Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas råd och rekommendationer!

Detaljplan för Camping- och stugområde

Älvdalens kommun har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för Camping- och stugområde. Planområdet är beläget inom Idre Fjäll.

Detaljplanen ställs nu ut för granskning under perioden 2020-06-18 - 2020-07-01


Omslagsbild

Utdrag ur plankarta för Camping- och stugområde

Planförslaget syftar till att möjliggöra avstyckning av fritidshusfastigheter samt utöka campingområde. Området ligger i nära anslutning till pist och lift.

Är det något som är bra? Är det något som kan göras bättre? Vet du någonting som vi har missat?

Lämna skriftliga synpunkter

Titta igenom planförslaget och skriv till oss, alla synpunkter och idéer är välkomna! Märk skrivelsen "Granskningsyttrande Camping- och stugområde" och skicka till adressen nederst på sidan.

Senast uppdaterad: 17 juni 2020