Centrumutvecklingsplan Idre

Älvdalens kommun bjuder in till ett andra samråd angående förslag till en centrumutvecklingsplan för Idre. Myndigheter, föreningar, näringsidkare, sakägare (exempelvis fastighetsägare eller boende) och allmänhet har tillfälle att yttra sig angående förslaget. Samråd pågår mellan 6 september 2021 till och med 31 oktober 2021.

Plankarta över Idre centrum

Plankarta över Idre centrum

Första samrådet för Idres centrumutvecklingsplan hölls hösten 2020. De synpunkter och ideér som kom fram under första samrådet har nu förts in i planförslaget, och därför ställs den ut på nytt.

Centrumutvecklingsplanen är inte juridiskt bindande utan ett konceptuellt och visionärt förslag för hur den fysiska miljön kan komma att utvecklas.

Syftet med centrumutvecklingsplanen är att den ska vara

  • en gemensam målbild att utgå ifrån vid medborgardialoger och politiska diskussioner
  • ett underlag till en fördjupad översiktsplan över Idre
  • vägledande för övrig kommunal samhällsplanering
  • vägledande för bygglovsprövning.

Samråd pågår från 6 september 2021 till och med 31 oktober 2021.

Senast 31 oktober 2021 vill vi ha dina synpunkter.

Lämna skriftliga synpunkter

  • Är det något som är bra?
  • Är det något som kan göras bättre?
  • Vet du någonting som vi har missat?

Titta igenom planförslaget och skriv till oss, alla synpunkter och idéer är välkomna!

Märk skrivelsen "Samråd centrumutveckling" och skicka till Älvdalens kommun.

Samrådshandlingarna för både första och andra samrådet finns som pdf-dokument som du kan ladda ner och läsa genom att klicka på boxarna här nedanför.

Samrådsmöte 18 oktober 2021

Måndagen den 18 oktober 2021 klockan 18-20 har du som medborgare och allmänhet möjlighet att träffa tjänstemän och politiker från kommunen för att ha en dialog om det justerade förslaget till Idres centrumutvecklingsplan. Samrådsmötet hålls på Bygdegården/Lodjuret i Idre.

Föranmälan krävs

Du behöver föranmäla dig till samrådsmötet. I samband med anmälan får du även lämna din mejladress så att vi kan skicka ut eventuell dokumentation till dig efter mötet. Du har också möjlighet att lämna synpunkter och frågor när du lämnar din anmälan.

Anmäl dig till samrådsmötet 18 oktober 2021 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 12 oktober 2021