Information om coronaviruset
Läget är allvarligt! Ta ditt personliga ansvar och skydda dig själv och andra från covid-19. Här finns kommunens samlade information.

Ändring av detaljplan för Idre Himmelfjäll, Saturnus

Älvdalens kommun framtar en ändring av detaljplan för Idre Himmelfjäll, Saturnus. Syftet med ändringen av detaljplanen är att i området möjliggöra för parhus att delas i fastighetsgräns.

Detaljplanen förväntas antas av Kommunfullmäktige den 3 maj 2021.

Endast skriftliga synpunkter framförda under samråds- eller granskningsperiod kan ligga till grund för rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.

Planbeskrivning
Plankarta A1 skala 1:1000
Granskningsutlåtande, 2021-03-09

Senast uppdaterad: 24 mars 2021