Tänk på miljön

Valen vi gör i vår vardag spelar stor roll för vår miljöpåverkan. Här hittar du information om regler och tips på hur du kan minska dina utsläpp och göra en insats för miljön.

Varje år hamnar stora mängder olja, tungmetaller och andra föroreningar i naturen eftersom många tvättar sin bil på gatan. Genom att tvätta din bil i en tvättanläggning kan du på ett enkelt sätt göra en stor insats för vår miljö.

God luftkvalitet är avgörande för den levande miljön. De största källorna till luftföroreningar är biltrafik och annan förbränning. Vi kan alla bidra till en renare luft genom att till exempel använda motorvärmare, undvika tomgångskörning och elda rätt i våra eldstäder.

Senast uppdaterad: 18 september 2019