Kemikalier i hushållet

Våra hem är fulla av kemikalier och de flesta av oss använder dagligen kemikalier av olika slag.

Kemikalier finns i tvätt- och rengöringsmedel, bilvårdsprodukter, målarfärger och bekämpningsmedel. Men även i möbler, kläder, leksaker, hygienprodukter mm.

Miljömärkning

Det kan vara svårt att avgöra vilka produkter som är bra eller dåliga ur miljöhänsyn. Några miljömärkningar som kan hjälpa dig att välja produkter som är mindre farliga för miljön är "Svanen" Länk till annan webbplats. eller Naturskyddsföreningens "Bra miljöval" Länk till annan webbplats..

Tänk alltid på att inte använda mer kemikalier är du behöver.

Rester och spill

Rester av kemikalier ska aldrig hällas i avloppet eller slängas i hushållssoporna. Lämna istället in dem på kommunens återvinningscentral.

Överblivna mediciner lämnas till apoteket.

Miljökontoret har ansvar för tillsyn av alla som hanterar, använder eller överlåter kemikalier. Tillsynen ska motverka skador på människors hälsa, djur och miljö.

Kemikalier i produkter

En del prylar i ditt hem, såsom textilier, elektronik och möbler, kan innehålla små mängder farliga kemiska ämnen. De kan läcka ut ur material när de används, blir varma eller åldras. Högfluorerade ämnen (PFAS), krom, kadmium, kvicksilver, nickel, kreosot och arsenik är några kemikalier som finns i våra vardagsprodukter. De kan ge en mängd olika skador till människor som blir utsatta för dem under längre tid.

Barn är särskilt känsliga

Barn har en större risk att bli utsatta för farliga kemiska ämnen. Därför är det viktigt med kunskap som kan göra det lättare för dig att göra medvetna och kemikaliesmarta val i vardagen och skydda barnen.

De flesta ämnena innebär ingen större risk för dig men eftersom det är bra att minska den totala mängden kemikalier som du får i dig, och för att skydda barnen och miljön, finns det tips och råd för hur du kan få en vardag mer fri från kemikalier.

Senast uppdaterad: 17 januari 2024