Information om coronaviruset
Följ de allmänna råden och rekommendationerna för att minska spridningen av covid-19! Här finns kommunens samlade information.

Kemikalier i hushållet

Våra hem är fulla av kemikalier och de flesta av oss använder dagligen kemikalier av olika slag.

Kemikalier finns i tvätt- och rengöringsmedel, bilvårdsprodukter, målarfärger och bekämpningsmedel. Men även i möbler, kläder, leksaker, hygienprodukter mm.

Miljömärkning
Det kan vara svårt att avgöra vilka produkter som är bra eller dåliga ur miljöhänsyn. Några miljömärkningar som kan hjälpa dig att välja produkter som är mindre farliga för miljön är "Svanen"länk till annan webbplats eller Naturskyddsföreningens "Bra miljöval"länk till annan webbplats.

Tänk alltid på att inte använda mer kemikalier är du behöver.

Rester och spill
Rester av kemikalier ska aldrig hällas i avloppet eller slängas i hushållssoporna. Lämna istället in dem på kommunens återvinningscentral.

Överblivna mediciner lämnas till apoteket.

Miljökontoret har ansvar för tillsyn av alla som hanterar, använder eller överlåter kemikalier. Tillsynen ska motverka skador på människors hälsa, djur och miljö.

Senast uppdaterad: 21 november 2019