Uppvärmning

Fjärrvärme, värmepump och vedeldning är några av de vanligaste typerna av uppvärmningskällor i våra hus. Här kan du läsa mer om de vanligaste uppvärmningsmetoderna och hur du går tillväga.

En värmepump utvinner värme från berg, jord, vatten eller luft. Olika värmepumpssystem har olika fördelar men generellt är de både driftsäkra och har lång livslängd.

Värmepumpar är ett av de miljövänligaste alternativen för uppvärmning. Det finns dock risk för skador på miljön, därför ska du alltid göra en anmälan till miljökontoret innan du installerar en värmepump.

Anmälan av värmepump
Innan du installerar en värmepump som utvinner värme från berg, mark eller vatten behöver du göra en anmälan till miljökontoret. Din anmälan kan ta uppemot sex veckor att handlägga, så var noggrann när du fyller i din anmälan och vara ute i god tid. En avgift på 2 186 kronor (2024) tas ut för handläggning av en komplett anmälan.

Anmälan görs via e-tjänst eller blankett.

Anmälan om installation av värmepump Länk till annan webbplats.

Vattenskyddsområde
Inom ett vattenskyddsområde är det inte säkert att du får installera värmepump på grund av risken att förorena dricksvattnet. Olika regler gäller för olika vattenskyddsområden. Du ansöker om tillstånd att installera värmepump inom vattenskyddsområde via samma blankett som övriga värmepumpar.

Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats. kan du se om du berörs av något vattenskyddsområde och läsa dess föreskrifter. Bocka ur rutan för huvudmenyn ”Nationella skyddsformer” och bocka sedan bara i rutan för skyddsformen ”Vattenskyddsområde”.

Installation av värmepump
När du installerar en värmepump i ditt hus är det ditt ansvar att skydda grannarnas vattentäkter och ersätta eventuella skador på dessa. Därför ska du alltid informera grannarna om den planerade installationen och kontrollera om det finns värmepumpsanläggningar, vattenbrunnar eller avlopp intill din tomt.

Värmepumpar ska installeras av en installatör. Välj gärna en installatör som är ansluten till SKVP, Svenska värmepumpsföreningen Länk till annan webbplats.. Ta hjälp av installatören för att räkna ut vilken effekt du behöver för ditt hus och hur djupt du behöver borra (för bergvärme).

Du får inte påbörja installationen innan du fått ett beslut från miljökontoret.

Borrning

  • För att få full effekt bör det vara minst 20 meter mellan två olika borrhål.
  • Borrhålet bör inte vara närmare än 10 meter från tomtgränsen utan grannens medgivande.
  • För att undvika skador på dränering eller byggnad bör det vara minst 4 meter mellan huset och energibrunnen. Om du har källare bör avståndet vara ännu längre.
  • Det bör vara minst 30 meter mellan borrad energibrunn och dricksvattenbrunn. För att undvika förorening av grundvatten bör energibrunnen placeras nedströms från dricksvattenanläggningen.
  • Det bör vara minst 30 meter mellan borrad energibrunn och enskild avloppsanläggning. Energibrunnen bör placeras uppströms från avloppsanläggningen.

Eldning med ved är ett billigt och miljövänligt sätt att värma upp din bostad på. Det kan dock vara en källa till luftföroreningar. För att undvika att miljö- och hälsoskadliga ämnen släpps ut när du eldar i din eldstad är det viktigt att du eldar på rätt sätt. Då minimerar du även risken att störa dina grannar med otrevlig röklukt.

Risker med vedeldning
Felaktig eldning och undermåliga vedpannor eller kaminer kan orsaka att miljöfarliga och cancerframkallande ämnen släpps ut. Det kan även orsaka olägenheter för grannarna.

Om du störs av en grannes vedeldning bör du i första hand prata med grannen. Om det inte hjälper kan du kontakta miljökontoret.

Tips för vedeldning

  • Se till att veden är ordentligt torr. Den bör vara lagrad under tak i minst ett halvår och gärna ett år.
  • Det är viktigt med god förbränning, stryp inte lufttillförseln för att det ska brinna längre. Elda hellre många små brasor med full effekt. Om förbränningen är ofullständig blir röken svart istället för vit eller genomskinlig.
  • Se till att upptändningen av pannan går snabbt genom att använda stickor och finhuggen torr ved.
  • Hushållsavfall, mjölkkartonger, plast, målat eller impregnerat virke hör till avfall, vilket inte får eldas.

Anmälan för installation av eldstad

Eldstad och rökkanal behandlas på Eldstad och rökkanal.

Mer information om vedeldning
Du hittar mer information om hur du eldar rätt på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.. Du kan också läsa deras broschyr Elda rätt Länk till annan webbplats..

Fjärrvärme är ett miljövänligt alternativ för uppvärmning av bostaden. I vår kommun ansvarar Solør Bioenergi för drift, underhåll och utbyggnad av fjärrvärmenätet.

Bränslet som används är flis och pellets. Du hittar mer information och kontaktuppgifter på Solørbioenergi Länk till annan webbplats.s webbplats. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 8 april 2024