Information om coronaviruset
Läget är allvarligt och nya skärpta allmänna råd gäller för alla som bor och vistas i Dalarna.

Elnät

Orsa kommun Som elkonsument är du bunden till elnätet som finns där du bor. Elnätet i kommunen ägs av elnätsbolaget Ellevio. Kontakta Ellevio om du har frågor om elräkningar, felanmälan eller annat som rör elnätet. Vid strömavbrott och andra akuta ärenden når du Ellevio dygnet runt på telefon: 020-44 11 00 . Du hittar mer information och kontaktuppgifter på Ellevios webbplats
Senast uppdaterad: 28 maj 2020