Utstakning och lägeskontroll

När du ska bygga nytt eller bygga till är det viktigt att byggnaden hamnar på rätt plats. För att ta reda på det kan du behöva göra en utstakning eller lägeskontroll.

Sommartider

Under juni, juli och augusti månad har vi längre handläggningstider för våra mätuppdrag. Du får räkna med att det kan ta cirka 4-8 veckor innan vi kan genomföra din beställning.

Under v 28, 29 och 30 genomförs inga utstakningar eller lägeskontroller.

Utstakning

En utstakning, eller utsättning som det också kallas, görs efter att bygglovet har beviljats men innan byggnadsarbetena påbörjas. Utstakningen innebär att läget för en blivande byggnad märks ut på marken så att det stämmer med bygglovet. Om byggnadens placering eller höjdläge blir fel kan det kosta mycket att rätta till i efterhand. Vi kan idag erbjuda grovutsättning (utstakning). Om ni önskar göra finutsättning finns det olika företag som kan hjälpa till med det.

Lägeskontroll

Lägeskontroll är en kontroll för att se att en nybyggnad är placerad på rätt ställe och har rätt höjd enligt det beviljade bygglovet. Lägeskontrollen bör göras tidigt i byggprocessen så att det finns möjlighet att rätta till eventuella fel.

Byggherren ansvarar för att huset blir byggt på rätt plats och enligt det beviljade bygglovet.

Det är din bygglovshandläggare som avgör om det finns behov för att göra en utstakning eller lägeskontroll.

Både lägeskontrollen och utstakningen kan göras av kommunens personal eller av en konsult med mätteknisk kompetens.

På sidan Avgifter för bygglov och kartor kan du se vad det kostar att beställa en utstakning eller lägeskontroll.

Gör din beställning i god tid. Vi hanterar vanligtvis en beställning inom två till fyra veckor.

Hur beställer jag?

Du beställer utstakning eller lägeskontroll via vår e-tjänst. För att använda e-tjänsten behöver du ett mobilt bank-ID.

Beställ utstakning eller lägeskontroll Länk till annan webbplats.

Har du inget mobilt bank-ID kan du vända dig till kontaktcenter för att få hjälp med beställningen.

Senast uppdaterad: 20 juni 2024