Utsättning och lägeskontroll

När du ska bygga nytt eller bygga till är det viktigt att byggnaden hamnar på rätt plats. För att ta reda på det kan du behöva göra en utsättning eller lägeskontroll.

Utsättning

En utsättning görs efter att bygglovet har beviljats men innan byggnadsarbetena påbörjas och innebär att läget för en blivande byggnad märks ut på marken så att det stämmer med bygglovet. Om byggnadens placering eller höjdläge blir fel kan det kosta mycket att rätta till i efterhand. Vi kan idag erbjuda grovutsättning. Om ni önskar göra finutsättning finns det olika företag som kan hjälpa till med det.

Lägeskontroll

Lägeskontroll är en kontroll för att se att en nybyggnad är placerad på rätt ställe och har rätt höjd enligt det beviljade bygglovet. Lägeskontrollen bör göras tidigt i byggprocessen så att det finns möjlighet att rätta till eventuella fel.

Byggherren ansvarar för att huset blir byggt på rätt plats och enligt det beviljade bygglovet.

Det är din bygglovshandläggare som avgör om det finns behov för att göra en utsättning eller lägeskontroll.

Både lägeskontrollen och utsättningen kan göras av kommunens personal eller av en konsult med mätteknisk kompetens.

Senast uppdaterad: 8 november 2022