Riva, rivningslov

Inom detaljplanelagt område krävs det rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader. Det finns dock vissa undantag från denna lovplikt.

Du behöver inte rivningslov för att riva byggnader som får byggas utan bygglov, till exempel friggebodar eller skärmtak.

Flytta byggnad

Att flytta en byggnad eller del av byggnad från en plats till en annan räknas också som rivning. Då kan du behöva rivningslov på den gamla platsen och bygglov på den nya platsen.

För att ansöka om rivningslov kan du använda blanketten "Ansökan om bygglov", och markera att ansökan avser rivningslov.

Ansökningsblankett

Ansökan om bygglov , 663.8 kB.

Bilagor

  • Situationsplan där byggnaden du tänker riva är markerad
  • Rivningsplan (hur materialet tas om hand) och ett förslag till kontrollplan
  • Förslag på kontrollansvarig om det är en större rivning

Du kan lämna in din ansökan

  • till kontaktcenter
  • via e-post till kommun@alvdalen.se
  • via brev till Älvdalens kommun, Box 100, 796 22 Älvdalen.

Kom ihåg att skriva under din ansökan!

Du måste vänta tills du har fått ditt beslut och startbesked innan du utför en åtgärd som kräver lov/anmälan. 

På sidan Avgifter för bygglov och kartor Länk till annan webbplats. kan du ta reda på vad ett rivningslov kostar.

Senast uppdaterad: 28 februari 2023