Riva, rivningslov

Inom detaljplanelagt område krävs det rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader. Det finns dock vissa undantag från denna lovplikt.

Du behöver inte rivningslov för att riva byggnader som får byggas utan bygglov, till exempel friggebodar eller skärmtak.

Flytta byggnad

Att flytta en byggnad eller del av byggnad från en plats till en annan räknas också som rivning. Då kan du behöva rivningslov på den gamla platsen och bygglov på den nya platsen.

Vad ska ansökan eller anmälan innehålla?

För att ansöka om rivningslov kan du använda blanketten "Ansökan om bygglov", och markera att ansökan avser rivningslov. Du väljer själv om du vill använda blanketten som pdf eller formulär.

Ansökningsblankett

Bilagor

  • Situationsplan där byggnaden du tänker riva är markerad
  • Rivningsplan (hur materialet tas om hand) och ett förslag till kontrollplan
  • Förslag på kontrollansvarig om det är en större rivning
  •  
  •  
  •  

Du kan lämna in din ansökan

  • till kontaktcenter
  • via e-post till kommun@alvdalen.se
  • via brev till Älvdalens kommun, Box 100, 796 22 Älvdalen.

Kom ihåg att skriva under din ansökan!

Du måste vänta tills du har fått ditt beslut och startbesked innan du utför en åtgärd som kräver lov/anmälan. 

Vi tar ut en avgift enligt kommunens taxa för att handlägga din ansökan.

Senast uppdaterad: 17 maj 2019