Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta beskriver hur det ser ut på fastigheten där du vill bygga nytt eller bygga till.

En nybyggnadskarta används som underlag till situationsplanen. Du behöver en nybyggnadskarta vid stora tillbyggnader eller nybyggnationer av till exempel bostadshus, fritidshus och industrier. Kartan visar bland annat

  • fastighetens mått och läge
  • tomtgränser
  • befintliga byggnader
  • planbestämmelser
  • höjdnivåer
  • angränsande vägar

Nybyggnadskartan är ritad i skala 1:500.

Inom planbelagt område krävs nybyggnadskarta. Är du osäker, kontakta bygglovshandläggare. För vissa enkla åtgärder kan det räcka med ett utdrag ur baskartan.

Vad kostar det?

Från 1 januari 2023 gäller en ny taxa för nybyggnadskarta. Vill du veta kostnaden innan du gör din beställning kan du begära ett kostnadsförslag.

Är du intresserad av en enkel karta över din fastighet kan du ta hjälp av vår kommunkarta på sidan Kartor - Älvdalens kommun (alvdalen.se) Länk till annan webbplats.. Där kan du välja fastighetsgränser eller andra lager via lagersymbolen nere till höger i kartbilden.

Hur lång tid tar det?

Tänk på att lämna in din beställning i god tid. Det tar två till fyra veckor för att få en nybyggnadskarta.

Hur beställer jag?

Beställ nybyggnadskarta eller begär kostnadsförslag

Ett utdrag ur baskartan beställer du hos kontaktcenter.

Senast uppdaterad: 10 januari 2023