Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta beskriver hur det ser ut på fastigheten där du vill bygga nytt eller bygga till.

Sommartider

Under juni, juli och augusti månad har vi längre handläggningstider för våra mätuppdrag. Du får räkna med att det kan ta cirka 4-8 veckor innan vi kan genomföra din beställning.

Under v 28, 29 och 30 upprättar vi inga nybyggnadskartor.

En nybyggnadskarta används som underlag till situationsplanen. Du behöver en nybyggnadskarta vid stora tillbyggnader eller nybyggnationer av till exempel bostadshus, fritidshus och industrier. Kartan visar bland annat

  • fastighetens mått och läge
  • tomtgränser
  • befintliga byggnader
  • planbestämmelser
  • höjdnivåer
  • angränsande vägar.

Nybyggnadskartan är ritad i skala 1:500.

Inom planbelagt område krävs nybyggnadskarta. Är du osäker, kontakta bygglovshandläggare. För vissa enkla åtgärder kan det räcka med ett utdrag ur baskartan.

Hur beställer jag?

Du beställer nybyggnadskarta via vår e-tjänst. För att använda e-tjänsten behöver du ett mobilt bank-ID.

Beställ nybyggnadskarta och andra kartor Länk till annan webbplats.

Har du inget mobilt bank-ID kan du vända dig till kontaktcenter. Du kan också vända dig till kontaktcenter för att beställa en enkel fastighetskarta.

På sidan Avgifter för bygglov och kartor kan du se vad det kostar att beställa en nybyggnadskarta.

Är du intresserad av en enkel karta över din fastighet kan du ta hjälp av vår kommunkarta på sidan Kartor - Älvdalens kommun (alvdalen.se) Länk till annan webbplats.. Där kan du välja fastighetsgränser eller andra lager via lagersymbolen nere till höger i kartbilden.

Gör din beställning i god tid. Det tar vanligtvis två till fyra veckor att få en nybyggnadskarta.

Senast uppdaterad: 20 juni 2024