Information om coronaviruset
Läget är allvarligt och nya skärpta allmänna råd gäller för alla som bor och vistas i Dalarna.

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta beskriver hur det ser ut på fastigheten där du vill bygga nytt eller bygga till.

En nybyggnadskarta används som underlag till situationsplanen. Du behöver en nybyggnadskarta vid stora tillbyggnader eller nybyggnationer av till exempel bostadshus, fritidshus och industrier. Kartan visar bland annat

  • fastighetens mått och läge
  • tomtgränser
  • befintliga byggnader
  • planbestämmelser
  • höjdnivåer
  • angränsande vägar

Nybyggnadskartan är ritad i skala 1:500.
Inom planbelagt område krävs nybyggnadskarta. Är du osäker, kontakta bygglovshandläggare. För vissa enkla åtgärder kan det räcka med ett utdrag ur baskartan.

Vad kostar det?

En nybyggnadskarta kostar 4 800 kronor.

Det kan även tillkomma kostnad för utstakning.

Ett utdrag ur baskartan är kostnadsfritt för din egen fastighet i samband med att du söker bygglov.

Hur lång tid tar det?

Det kan ta mer än tre veckor att ta fram en nybyggnadskarta, så tänk på att lämna in din beställning i god tid.

Ett utdrag ur baskartan får du inom två arbetsdagar.

Hur beställer jag?

Beställ nybyggnadskarta

Ett utdrag ur baskartan beställer du hos kontaktcenter.

Senast uppdaterad: 2 november 2020