Information om coronaviruset
Våra gemensamma ansträngningar gör skillnad men läget är fortfarande allvarligt. Det är viktigt att fortsätt att följa Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas råd och rekommendationer!

Beställ en nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta visar hur fastigheten ser ut med gränser, byggnader, markhöjder och eventuell detaljplan.

Handläggningstid

Vi levererar en nybyggnadskarta normalt inom tio arbetsdagar.

Avgift

En nybyggnadskarta kostar 3 200 kronor, beställningar som görs 1 oktober och senare kostar 4 800 kronor. En faktura skickas så snart din beställning har kommit in till oss.

Beställ din nybyggnadskarta


Vi planerar att bygga
Vi planerar att bygga

Senast uppdaterad: 18 september 2020