Information om coronaviruset
Läget är fortfarande allvarligt, fortsätt följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer! Här hittar du information om hur kommunen arbetar för att hantera situationen med coronaviruset, Covid-19.

Beställ en nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta visar hur fastigheten ser ut med gränser, byggnader, markhöjder och eventuell detaljplan.

Handläggningstid

Vi levererar en nybyggnadskarta normalt inom tio arbetsdagar.

Avgift

En nybyggnadskarta kostar för närvarande 3 200 kronor. En faktura skickas så snart din beställning har kommit in till oss.

Beställ din nybyggnadskarta


Vi planerar att bygga
Vi planerar att bygga

Senast uppdaterad: 25 maj 2020