Information om coronaviruset
Följ de allmänna råden och rekommendationerna för att minska spridningen av covid-19! Här finns kommunens samlade information.

Beställ en nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta visar hur fastigheten ser ut med gränser, byggnader, markhöjder och eventuell detaljplan.

Handläggningstid

Tänk på att lämna in din beställning i god tid. Det tar minst sex veckor för att få en nybyggnadskarta.

Avgift

En nybyggnadskarta kostar 4 800 kronor.

Det kan även tillkomma kostnad för utstakning.

En faktura skickas så snart din beställning har kommit in till oss.

Beställ din nybyggnadskarta


Vi planerar att bygga
Vi planerar att bygga
Beställare
Beställare


Senast uppdaterad: 9 november 2020