Information om coronaviruset
Läget är allvarligt och nya skärpta allmänna råd gäller för alla som bor och vistas i Dalarna.

Beställ en nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta visar hur fastigheten ser ut med gränser, byggnader, markhöjder och eventuell detaljplan.

Handläggningstid

Det kan ta mer än tre veckor att ta fram en nybyggnadskarta, så tänk på att lämna in din beställning i god tid.

Avgift

En nybyggnadskarta kostar 4 800 kronor.

Det kan även tillkomma kostnad för utstakning.

En faktura skickas så snart din beställning har kommit in till oss.

Beställ din nybyggnadskarta


Vi planerar att bygga
Vi planerar att bygga
Beställare
Beställare


Senast uppdaterad: 9 november 2020