Beställ en nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta visar hur fastigheten ser ut med gränser, byggnader, markhöjder och eventuell detaljplan.

Handläggningstid

Tänk på att lämna in din beställning i god tid. Det tar två till fyra veckor för att få en nybyggnadskarta.

Avgift

En nybyggnadskarta kostar 4 800 kronor.

Det kan även tillkomma kostnad för utstakning.

En faktura skickas så snart din karta är klar.

Beställ din nybyggnadskarta

För att kunna beställa en nybyggnadskarta behöver din tomt ha en fastighetsbeteckning. Det räcker inte att ange beteckningen för den fastighet som din tomt ska styckas ur ifrån.


Vi planerar att bygga
Vi planerar att bygga
Beställare
Beställare


Senast uppdaterad: 23 september 2021