Information om coronaviruset
Pandemin är inte över trots lättnader i restriktionerna.

Beställ en nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta visar hur fastigheten ser ut med gränser, byggnader, markhöjder och eventuell detaljplan.

Handläggningstid

Tänk på att lämna in din beställning i god tid. Det tar minst åtta veckor för att få en nybyggnadskarta.

Avgift

En nybyggnadskarta kostar 4 800 kronor.

Det kan även tillkomma kostnad för utstakning.

En faktura skickas så snart din karta är klar.

Beställ din nybyggnadskarta


Vi planerar att bygga
Vi planerar att bygga
Beställare
Beställare


Senast uppdaterad: 5 juli 2021