Hur gör jag en bygganmälan?

I de flesta fall krävs bygglov för att bygga om eller bygga till. För vissa enklare projekt räcker det med att du gör en anmälan.

Leta reda på vad som gäller för ditt projekt innan du ansöker om lov eller gör en anmälan. Du får svar på de vanligaste frågorna i Boverkets broschyr Får jag bygga?länk till annan webbplats.

1. Anmälningsblankett

När du anmäler en åtgärd som inte är bygglovspliktig ska du skicka in anmälningsblanketten tillsammans med de bilagor som krävs. 

Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd

2. Teknisk beskrivning

Tillsammans med din anmälan behöver du även i de flesta fall skicka med en teknisk beskrivning för den byggnation du vill göra.

Teknisk beskrivning, bilaga till anmälan/ansökan inom bygg

3. Kontrollansvarig

Du behöver i vissa fall lämna information om vem som ska vara kontrollansvarig för bygget.

Anmälan om kontrollansvarig

4. Kartor och ritningar

Du behöver också lämna in kartor och ritningar med din bygganmälan.

Du kan lämna in din anmälan

Kom ihåg att skriva under din anmälan!

Du får inte påbörja en anmälningspliktig åtgärd innan du har gjort en anmälan och fått ett startbesked från kommunen.

Du måste påbörja arbetet inom två år från det datum beslutet vunnit laga kraft. Arbetet ska vara färdigt inom fem år, annars blir beslutet ogiltigt.

Vi tar ut en avgift enligt kommunens taxa för att handlägga din anmälan.

Senast uppdaterad: 17 september 2019