Förhandsbesked

Förhandsbeskedet är ett sätt för dig att ta reda på om det överhuvudtaget går att bygga på den plats du har tänkt dig.

Ett förhandsbesked kräver inte lika många handlingar som en bygglovsansökan. Förhandsbeskedet svarar på om kommunen tycker det är lämpligt att bygga på platsen, utan att du behöver lägga ner tid och pengar på de ritningar som måste finnas med när du söker bygglov.

Om platsen är lämplig att bygga på får du ett positivt förhandsbesked, om platsen är olämplig att bygga på får du ett negativt förhandsbesked.

Du ansöker om förhandsbesked via vår e-tjänst. Logga in med bank-ID.

Du kan även söka förhandsbesked för en fastighet som du inte själv äger. I e‑tjänstens Steg 2 under Annan fastighet söker du fram fastigheten.

Ansök om förhandsbesked Länk till annan webbplats.

Det är vanligast att söka förhandsbesked om du planerar att bygga nytt på en obebyggd tomt utanför detaljplanerat område. Eller om du vill stycka av en bit mark till en ny fastighet.

Om det finns en detaljplan för området är ett förhandsbesked oftast onödigt eftersom att förutsättningarna redan är reglerade i planen. Då kan du istället ansöka om bygglov direkt.

Prövningen görs mot kraven i plan- och bygglagen och riktlinjerna i kommunens översiktsplan. Det finns många faktorer att ta hänsyn till:

  • Byggnaden ska passa in på platsen med tanke på landskapsbild och den bebyggelse som redan finns i närheten.
  • Avståndet mellan byggnaden och exempelvis naturområden, fornminnen, vägar, ledningar i marken och luften ska vara tillräckligt.
  • Det måste vara möjligt att anlägga en väg fram till byggnaden.
  • Vid behov ska det gå att ordna vatten och avlopp.

Du kan lämna in din ansökan

Kom ihåg att skriva under din ansökan!

Ett positivt förhandsbesked gäller i två år från det datum beslutet vann laga kraft. Det innebär att du måste söka bygglov inom den tiden för att kunna använda förhandsbeskedet.

För att få börja bygga måste du ha bygglov, startbesked och beslutet om lov ska ha annonserats i Post- och Inrikes Tidningar Länk till annan webbplats. i fyra veckor.

På sidan Avgifter för bygglov och kartor Länk till annan webbplats. kan du ta reda på vad ett förhandsbesked kostar.

Senast uppdaterad: 28 februari 2023