Bygglov

Du som vill bygga nytt, bygga till eller ändra användningen av en byggnad  behöver i de flesta fall söka bygglov hos oss på kommunen.

Ta reda på vad som gäller för ditt projekt innan du ansöker om lov eller gör en anmälan. Det kan du göra via sidan Bygga nytt, om eller till Länk till annan webbplats. på Boverkets webbplats.

Högt tryck på byggavdelningen

Vi tycker det är helt fantastisk att så många väljer att bygga i Älvdalens kommun! Vi som hanterar bygglovsärenden har bråda dagar, och vi ber om förståelse för den höga belastningen vi har just nu.

Vi arbetar för att du ska få ditt bygglov granskat och godkänt så snart som möjligt. Önskar du kontakt och har frågor eller önskar rådgivning, så finns de flesta svaren här på hemsidan. Om du ändå inte riktigt hittar den information du söker kan du mejla dina frågor till kommun@alvdalen.se så hjälper vi dig. Ange fastighetsbeteckning, namn och telefonnummer och beskriv utförligt dina frågor, så blir det lättare för oss att ge dig ett svar.

Tänk på att alltid kontrollera att du har alla handlingar innan du skickar in din ansökan. Det är först när ansökan är komplett som vi kan börja handlägga den.

Hur ansöker jag?

Här kan du som privatperson, företagare, eller ombud för dessa ansöka och anmäla alla dina tänkta byggärenden.

E-tjänst för ansökan av bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats.

Har du inte möjlighet att använda bank-ID och e-tjänsten kan du lämna in din ansökan

Innan du går in och ansöker via e-tjänsten kontrollera att du har de handlingar/ritningar som behövs.

Till exempel om du ska bygga ett fritidshus då behöver du följande handlingar:

Från att vi har fått in alla handlingar som krävs för ditt ärende, korrekt ifyllda, bör du få ett beslut inom 10 veckor. Är ärendet särskilt komplicerat kan det ta ytterligare 10 veckor, alltså 20 veckor totalt.

Faktorer som påverkar handläggningstiden:

  • Om din bygglovsansökan är komplett.
  • Om det finns en detaljplan över området.
  • Om den planerade åtgärden avviker mot gällande detaljplan måste grannar och andra berörda sakägare få möjlighet att yttra sig.
  • Ärendets svårighetsgrad.
  • Arbetsbelastningen på enheten.

Du får börja det arbete som ansökan gäller när du har fått ett bygglov och ett startbesked, men du bör vänta med ditt arbete tills överklagningstiden är slut.

När ditt lov är beviljat kungörs (annonseras) beslutet i Post- och Inrikes Tidningar Länk till annan webbplats. i fyra veckor. Under den tiden har vem som helst möjlighet att överklaga ditt lov. Därefter vinner beslutet laga kraft och går inte längre att överklaga.

Du måste påbörja arbetet inom två år från det datum beslutet vunnit laga kraft. Arbetet ska vara färdigt inom fem år, annars blir beslutet ogiltigt.

Vi tar ut en avgift enligt kommunens taxa för att handlägga din ansökan.

Senast uppdaterad: 11 mars 2022