Bygga varsamt

Genom att bygga varsamt och visa hänsyn gentemot äldre gårdar, byggnader och detaljer kan byarna fortsätta att fungera som hållbara och goda livsmiljöer med unik prägel även i framtiden. Här finns information till dig som söker kunskap och inspiration till hur en renovering, nybyggnad, tillbyggnad eller annan förändring kan genomföras i en by.

Gård med röda hus och uthus. I förgrunden en åker med sädeslaget korn.

Byggnadskultur och hållbar livsmiljö

Övre Dalarna har länge uppmärksammats för mångfalden av vackra trähus och de många, ofta stora, byarna som är unika i Sverige.

Våra byar är bland de bästa och mest hållbara livsmiljöerna i Sverige. Husen och omgivningarna bildar tillsammans trivsamma platser att leva och vistas på. De vackra kringbyggda gårdarna är en gåva från tidigare generationer, och samtidigt en ovärderlig och oersättlig resurs som vi kan använda för att finna lycka och tillfredställelse i vår vardag. I takt med att vår livsstil förändras omvandlas också byarna.

Många av de äldsta bostadshusen i övre Dalarna är små och enkla, men likväl välbeprövat trivsamma. Husen bär berättelser om de människor som tidigare levt och verkat i vårt landskap. Att äga ett hus med en historia, där historiens vingslag kan kännas i väggarna, är en ynnest få förunnat. Genom att bevara så många spår av det förflutna som möjligt förblir byarna intressanta och unika att upptäcka för kroppens alla sinnen.

Att bygga nytt, bygga till och renovera

Ett av många sätt att förändra i en by är att uppföra ett nytt hus. Tillbyggnader kan också vara ett sätt att tillgodose dagens krav på komfort och nya funktioner, till exempel moderna våtrum. Samtidigt är det viktigt att spara på resurserna i en värld som står inför stora omställningar för att undvika kraftiga klimatförändringar.

Byggnadskonst ett komplext ämne och det är många aspekter att ta hänsyn till för hur en renovering, nybyggnad, tillbyggnad eller annan förändring kan genomföras i en by. Därför har Dalarnas museum, Länsstyrelsen Dalarna, Gagnefs, Leksands, Malung-Sälens, Mora, Orsa, Rättviks, Vansbro och Älvdalens kommuner tillsammans tagit fram en publikation med råd och inspiration. I publikationen "Bygga varsamt - guide till övre Dalarnas byggnadskultur , 9.5 MB." kan du bland annat läsa om

  • tips och förhållningssätt kopplade till nybyggnad på en ny tomt i en by eller nybyggnadstillägg på befintliga tomter.
  • information om förhållningssätt vid renovering av äldre byggnader.
  • redogörelser för hur hållbarhetsfrågor kan tillämpas på övre Dalarnas bebyggelsekultur.
  • goda principer vid byggnadsvård av äldre hus.
Senast uppdaterad: 9 januari 2023