Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd

I de flesta fall krävs bygglov för att bygga om eller bygga till. För vissa enklare projekt räcker det med att du gör en anmälan.

Leta reda på vad som gäller för ditt projekt innan du ansöker om lov eller gör en anmälan. Du får svar på de vanligaste frågorna på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Högt tryck på byggavdelningen

Vi tycker det är helt fantastisk att så många väljer att bygga i Älvdalens kommun! Vi som hanterar bygglovsärenden har bråda dagar, och vi ber om förståelse för den höga belastningen vi har just nu.

Vi arbetar för att du ska få ditt bygglov granskat och godkänt så snart som möjligt. Önskar du kontakt och har frågor eller önskar rådgivning, så finns de flesta svaren här på hemsidan. Om du ändå inte riktigt hittar den information du söker kan du mejla dina frågor till kommun@alvdalen.se så hjälper vi dig. Ange fastighetsbeteckning, namn och telefonnummer och beskriv utförligt dina frågor, så blir det lättare för oss att ge dig ett svar.

Tänk på att alltid kontrollera att du har alla handlingar innan du skickar in din ansökan. Det är först när ansökan är komplett som vi kan börja handlägga den.

1. Anmälningsblankett

När du anmäler en åtgärd som inte är bygglovspliktig ska du skicka in anmälningsblanketten tillsammans med de bilagor som krävs. 

Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd , 394.3 kB.

2. Teknisk beskrivning

Tillsammans med din anmälan behöver du även i de flesta fall skicka med en teknisk beskrivning för den byggnation du vill göra.

Teknisk beskrivning, bilaga till anmälan/ansökan inom bygg , 261.3 kB.

3. Kontrollansvarig

Du behöver i vissa fall lämna information om vem som ska vara kontrollansvarig för bygget.

Anmälan om kontrollansvarig , 262.8 kB.

4. Kontrollplan

Du kan behöva lämna in en kontrollplan med din anmälan. Mer information om kontrollplaner och exempel på planer finns på sidan Kontrollplan.

5. Kartor och ritningar

Du behöver också lämna in kartor och ritningar med din bygganmälan.

Du kan lämna in din anmälan

Kom ihåg att skriva under din anmälan!

Du får inte påbörja en anmälningspliktig åtgärd innan du har gjort en anmälan och fått ett startbesked från kommunen.

Du måste påbörja arbetet inom två år från det datum beslutet vunnit laga kraft. Arbetet ska vara färdigt inom fem år, annars blir beslutet ogiltigt.

Vi tar ut en avgift enligt kommunens taxa för att handlägga din anmälan.

Senast uppdaterad: 7 maj 2021