Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd

I de flesta fall krävs bygglov för att bygga om eller bygga till. För vissa enklare projekt räcker det med att du gör en anmälan.

Ta reda på vad som gäller för ditt projekt innan du ansöker om lov eller gör en anmälan. Du får svar på de vanligaste frågorna på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Högt tryck på byggavdelningen

Vi tycker det är helt fantastisk att så många väljer att bygga i Älvdalens kommun! Vi som hanterar bygglovsärenden har bråda dagar, och vi ber om förståelse för den höga belastningen vi har just nu.

Vi arbetar för att du ska få ditt bygglov granskat och godkänt så snart som möjligt. Önskar du kontakt och har frågor eller önskar rådgivning, så finns de flesta svaren här på hemsidan. Om du ändå inte riktigt hittar den information du söker kan du mejla dina frågor till kommun@alvdalen.se så hjälper vi dig. Ange fastighetsbeteckning, namn och telefonnummer och beskriv utförligt dina frågor, så blir det lättare för oss att ge dig ett svar.

Tänk på att alltid kontrollera att du har alla handlingar innan du skickar in din ansökan. Det är först när ansökan är komplett som vi kan börja handlägga den.

Här kan du som privatperson, företagare, eller ombud för dessa ansöka och anmäla dina planerade byggärenden.

E-tjänst för ansökan av bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats.

Har du inte möjlighet att använda bank-ID och e-tjänsten kan du lämna in din ansökan

Du får inte påbörja en anmälningspliktig åtgärd innan du har gjort en anmälan och fått ett startbesked från kommunen.

Du måste påbörja arbetet inom två år från det datum beslutet vunnit laga kraft. Arbetet ska vara färdigt inom fem år, annars blir beslutet ogiltigt.

På sidan Avgifter för bygglov och kartor Länk till annan webbplats. kan du ta reda på vad olika byggåtgärder kostar.

Senast uppdaterad: 28 februari 2023