Information om coronaviruset
Följ de allmänna råden och rekommendationerna för att minska spridningen av covid-19! Här finns kommunens samlade information.

Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd

I de flesta fall krävs bygglov för att bygga om eller bygga till. För vissa enklare projekt räcker det med att du gör en anmälan.

Leta reda på vad som gäller för ditt projekt innan du ansöker om lov eller gör en anmälan. Du får svar på de vanligaste frågorna på Boverkets webbplats.länk till annan webbplats

Nya regler för Attefallshus från 1 mars 2020

Den tillåtna byggnadsarean för Attefallshus som används som komplementbostadshus har utökats från 25 till 30 kvadratmeter. Ett komplementbostadshus kan användas som en permanentbostad eller som ett fritidshus. Lagändringen beslutades av riksdagen och trädde i kraft den 1 mars 2020.

Attefallshus som används som komplementbyggnad som till exempel garage, förråd eller gäststuga, kommer även i fortsättningen få vara högst 25 kvadratmeter.

Läs mer om Attefallshus på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats.

1. Anmälningsblankett

När du anmäler en åtgärd som inte är bygglovspliktig ska du skicka in anmälningsblanketten tillsammans med de bilagor som krävs. 

Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd

2. Teknisk beskrivning

Tillsammans med din anmälan behöver du även i de flesta fall skicka med en teknisk beskrivning för den byggnation du vill göra.

Teknisk beskrivning, bilaga till anmälan/ansökan inom bygg

3. Kontrollansvarig

Du behöver i vissa fall lämna information om vem som ska vara kontrollansvarig för bygget.

Anmälan om kontrollansvarig

4. Kartor och ritningar

Du behöver också lämna in kartor och ritningar med din bygganmälan.

Du kan lämna in din anmälan

Kom ihåg att skriva under din anmälan!

Du får inte påbörja en anmälningspliktig åtgärd innan du har gjort en anmälan och fått ett startbesked från kommunen.

Du måste påbörja arbetet inom två år från det datum beslutet vunnit laga kraft. Arbetet ska vara färdigt inom fem år, annars blir beslutet ogiltigt.

Vi tar ut en avgift enligt kommunens taxa för att handlägga din anmälan.

Senast uppdaterad: 15 januari 2021