Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd

I de flesta fall krävs bygglov för att bygga om eller bygga till. För vissa enklare projekt räcker det med att du gör en anmälan.

Ta reda på vad som gäller för ditt projekt innan du ansöker om lov eller gör en anmälan. Du får svar på de vanligaste frågorna på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Längre svarstider under sommaren

Under sommarens semesterperiod från slutet av juni till i mitten av augusti är det färre handläggare i tjänst på Samhällsenheten.

Det kan innebära att det tar längre tid att få svar på frågor som skickas in till oss. Det kan även innebära längre leveranstider för exempelvis nybyggnadskartor. Bokningsbara tider för lägeskontroll, tekniskt samråd och arbetsplatsbesök är också färre under semesterperioden.

Här kan du som privatperson, företagare, eller ombud för dessa ansöka och anmäla dina planerade byggärenden.

E-tjänst för ansökan av bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats.

Har du inte möjlighet att använda bank-ID och e-tjänsten kan du lämna in din ansökan

Du får inte påbörja en anmälningspliktig åtgärd innan du har gjort en anmälan och fått ett startbesked från kommunen.

Du måste påbörja arbetet inom två år från det datum beslutet vunnit laga kraft. Arbetet ska vara färdigt inom fem år, annars blir beslutet ogiltigt.

På sidan Avgifter för bygglov och kartor Länk till annan webbplats. kan du ta reda på vad olika byggåtgärder kostar.

Senast uppdaterad: 16 juni 2023