Offentliga lokaler

Offentliga lokaler är lokaler som allmänheten har tillträde till. Det kan till exempel vara skolor, förskolor, bibliotek, simhallar och äldreboenden.

Miljön i offentliga lokaler

Som verksamhetsutövare ansvarar du för att kontrollera din verksamhet gällande inomhusmiljön, exempelvis buller, fukt och mögel, ventilation och rutiner för städning. Egenkontrollen är till för att du i tid ska upptäcka eventuella brister i verksamheten eller i rutinerna.

Tänk på att du behöver anmäla vissa verksamheter till kommunen innan verksamheten drar igång.

Tillgängligheten i offentliga lokaler

Offentliga lokaler ska vara tillgängliga för alla. Det kan till exempel innebära att gångytor ska vara framkomliga för rullstolar eller att texter på skyltar är anpassade för synskadade.

Anmäla brister i offentliga lokaler

Om du upptäcker en brist i en offentlig lokal ska du i första hand ta kontakt med den som driver verksamheten i lokalen.

Senast uppdaterad: 30 december 2022