Information om coronaviruset
Våra gemensamma ansträngningar gör skillnad men läget är fortfarande allvarligt. Det är viktigt att fortsätt att följa Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas råd och rekommendationer!

Lediga tomter

Vi har flera byggklara och lediga tomter för småhus och i vissa fall flerbostadshus. För dig som är företagare finns även lediga industritomter om du vill utöka din befintliga verksamhet eller etablera en verksamhet i kommunen. OBS! Sidan är inte uppdaterad. Uppdatering sker inom två veckor.

Lediga bostadstomter

Vi har flera byggklara och lediga bostadstomter till salu i Idre, Särna och Älvdalen. När nya villatomter är till salu lägger vi in dem i kommunkartan.

Nya tomter

Kommunen har ingen kö till nya tomter. När nya tomter är till salu hittar du information här. Vi kan även annonsera i lokala dagstidningar och annonsblad. Förmedling kan också ske via lokala mäklare med information på deras publika webbsidor.

Intresseanmälan

Om du vill reservera någon av våra tomter kan du göra en intresseanmälan.  För intresseanmälan eller frågor kan du vända dig till kommunens kontaktcenter.

Hyra mark

Är du i tillfälligt behov av mark? Det kan finnas  kommunal mark som du tillfälligt kan arrendera. Kontakta oss så berättar vi mer.

Senast uppdaterad: 15 september 2020