Information om coronaviruset
Här hittar du information om hur kommunen arbetar för att hantera situationen med coronaviruset, Covid-19.

Bostäder och offentliga lokaler

För dig som söker bostad eller tomt i Älvdalens kommun. Här finns även information om markanvisning, adresser, bostadsanpassning, tillgänglighet och offentliga lokaler.