Information om coronaviruset
Pandemin är inte över trots lättnader i restriktionerna.

Bostäder och offentliga lokaler

För dig som söker bostad eller tomt i Älvdalens kommun. Här finns även information om markanvisning, adresser, bostadsanpassning, tillgänglighet och offentliga lokaler.