Information om coronaviruset
Följ de allmänna råden och rekommendationerna för att minska spridningen av covid-19! Här finns kommunens samlade information.

Bostäder och offentliga lokaler

För dig som söker bostad eller tomt i Älvdalens kommun. Här finns även information om markanvisning, adresser, bostadsanpassning, tillgänglighet och offentliga lokaler.