Information om coronaviruset
Läget är allvarligt och nya skärpta allmänna råd gäller för alla som bor och vistas i Dalarna.

Bostäder och offentliga lokaler

För dig som söker bostad eller tomt i Älvdalens kommun. Här finns även information om markanvisning, adresser, bostadsanpassning, tillgänglighet och offentliga lokaler.