Luften utomhus

God luftkvalitet är avgörande för den levande miljön. De största källorna till luftföroreningar är biltrafik och annan förbränning.

Vi kan alla bidra till en renare luft genom att till exempel använda motorvärmare, undvika tomgångskörning och elda rätt i våra eldstäder.

Trafiken är en betydande orsak till luftföroreningar. Föroreningarna består av gaser och partiklar som kommer från slitage och förbränning i motorn. Tomgångskörning, särskilt med kall motor, innebär onödiga utsläpp av partiklar, kolväten och cancerframkallande ämnen som är skadliga för hälsan och miljön. Barn är särskilt känsliga mot utsläppen.

Tips för att minska de farliga utsläppen:

  • Använd motorvärmare.
  • Starta bilen när du är redo att köra iväg - inte innan.
  • Om du inte har en motorvärmare är det bättre att köra iväg än att varmköra bilen på tomgång.

Regler om tomgångskörning i Älvdalens kommun

För att minska utsläppen av luftföroreningar från trafiken är tomgångskörning reglerat i våra lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Där framgår det att tomgångskörning är tillåtet i högst tre minuter, så länge inte

  1. fordonet blivit stillastående på grund av trafiksituationen, som vid trafikkö
  2. fordonet behöver ha motorn igång för att driva annan nödvändig anordning (ej uppvärmning) för fordonets ändamålsenliga brukande, som till exempel tömningsarmen på en sopbil.

Felaktig eldning med ved eller andra biobränslen är en källa till luftföroreningar. För att undvika att miljö- och hälsoskadliga ämnen släpps ut när du eldar i din eldstad är det viktigt att du eldar på rätt sätt. Då minimerar du även risken att störa dina grannar med otrevlig röklukt.

Risker med vedeldning

Felaktig eldning och undermåliga vedpannor eller kaminer kan orsaka att miljöfarliga och cancerframkallande ämnen släpps ut. Det kan även orsaka olägenheter för grannarna. Om du störs av en grannes vedeldning bör du i första hand prata med grannen. Om det inte hjälper kan du kontakta miljökontoret.

Tips för vedeldning

  • Se till att veden är ordentligt torr. Den bör vara lagrad under tak i minst ett halvår och gärna ett år.
  • Det är viktigt med god förbränning, stryp inte lufttillförseln för att det ska brinna längre. Elda hellre många små brasor med full effekt. Om förbränningen är ofullständig blir röken svart istället för vit eller genomskinlig.
  • Se till att upptändningen av pannan går snabbt genom att använda stickor och finhuggen torr ved.
  • Hushållsavfall, mjölkkartonger, plast, målat eller impregnerat virke hör till avfall och får inte eldas.

Installera eldstad

Eldstad och rökkanal behandlas på sidan Eldstad och rökkanal

Senast uppdaterad: 16 januari 2024